Marko Koski

87

"Vaasassa on tulevaisuus. Och framtiden görs tillsammans. Together and stronger!"

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Du kan läsa mer om kandidaten på finska.

Namn: Marko Koski
Födelseår: 1973
Kommun: Vasa
Hemort: Vaasa
E-post: markokoski@yahoo.com
Tel: 0505615858

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Vaasan tulevaisuus syntyy työpaikoista, aidoista sellaisista. Yritykset investoivat ja kasvavat sekä uusia syntyy ja muuttaa seudulle, kun Vaasan aktiivinen elinkeinopolitiikka tukee yritysten kasvua. Tavoitteena on on tehdä Vaasasta koko Pohjolan yritysystävällisin kaupunki.
Framtiden skapas från arbetsplatser. Företagen investerar, växer och nya företag startas och etableringar flyttar till Vasa, när Vasas aktiva näringspolitik stöder företagens tillväxt. Som mål skall man göra Vasa till Nordens mest företagsvänliga stad.
- SDP:n ja Keskustan ajamasta SOTE mallista on luovuttava. Se on liian kallis Vaasalle ja yhteiskunnalle / SOTE modellen som FSD och Centern för vidare måste dumpas. Den är för dyr för Vasa och hela samhället
- Veroja on laskettava / För att minska skatter
- Merellistä asumista on lisättävä / För att öka havsnära boende

Läs mer i vårt valprogram ›