Calle Koskela

86

"Din röst i vår stad."

Jag är Calle Koskela, en 25-årig barfota vasabo. Jag brinner för att utveckla Vasa - vår stad skall vara världens bästa plats att bo i, oavsett ålder, kön eller modersmål. Jag vill försvara Vasas tvåspråkighet, jobba för en livskraftig stadskultur och främja ungdomars välmående.

Som medlem av stadens utbildningsnämnd och tidigare långvarig medlem av ungdomsfullmäktige har jag länge intresserat mig för vår stads framtid, och nu ber om jag förtroendet att få vara din röst i vår stad.

Namn: Calle Koskela
Födelseår: 1996
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Studerande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Kultur

Jag vill arbeta för en livskraftig stadskultur i Vasa. Vi har en fantastisk historia, ett utmärkt biblioteksväsende och en livlig musikscen - i min vision är kulturen en viktig del av vasabornas välmående och identitet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Som långvarig ordförande i Vasa ungdomsfullmäktige arbetade jag för att öka vetskapen om ungdomars psykiska ohälsa.

Alltför många ungdomar mår dåligt i vår stad. Det finns inga mirakelmediciner - vi har alla ett ansvar.

Dessutom vill jag också arbeta för ökade kontakter mellan svensk- och finskspråkiga ungdomar. Tvåspråkigheten skall vara stark och levande, inte leda till främlingskap och parallellsamhällen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

De generationer som byggt upp såväl vår stad som hela vårt nordiska välfärdssamhälle förtjänar en värdig ålderdom. Det är vår plikt att ge dem något tillbaka.

Läs mer i vårt valprogram ›