Ville Kohvakka

696

"Trygg, ren och ekonomiskt framgångsrik stad"

Jag har varit medelm i Polisinrättningen i Helsingfors polisdelegation och nämndeman i Helsingfors tingsrätt sedan 2017. Trygghet och trivsam stadsmiljö är de viktigaste teman för mig. Jag har bakgrund som ekonomisk historiker och jobbar som linjedirektör på Kulosaaren yhteiskoulun lukion yhteiskunta- ja talouslinja. Alltså ekonomiska frågor och utbildning är viktiga teman förutom trygghet. Jag är passionerad att skapa ekonomiskt framgångsrik, trygg och internationell Helsingfors. Alla dessa saker går hand i hand och jag tror att jag har mycket kunskap att erbjuda för Helsingfors utveckling.

Namn: Ville Kohvakka
Födelseår: 1977
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Linjedirektör gymnasium Kulosaari
E-post: ville.v.kohvakka@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Utan fungerande ekonomi Helsingfors kan inte leda ekonomisk tillväxt i Finland. Jag tror på marknadsekonomiska lösningar som har bakgrund i ekonomisk forskning måste tilllämpas i Helsingfors så att staden blir en lockande investeringsområde.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Viktigt för allas välmående - oberoende om du är ungdom, fullvuxen, senior. Vi alla behöver möljigheter och lokaler för idrott och motion. En motienerande stad är också en välmående stad.

Läs mer i vårt valprogram ›

Gymnasium och yrkesutbildning

Utbildning och andra stadiet behöver reurser. kontinuitet och stabilitet. Jag vill främja större frihet för skolor att skapa och bestämma själv vad är det bästa sättet att organisera verksamheten.

Läs mer i vårt valprogram ›