Barbro Kloo

85

"Vårt Vasa med kunskap, arbete och omsorg."

Efter tre mandatperioder i vasapolitiken med ansvarsfulla uppdrag i bl.a. Vasa stadsstyrelse och Sjukvårdsdistriktets styrelse, har jag energi och vilja att fortsätta. Arbetet har gett mersmak. Jag trivs med att vara med i beslutprocesser och påverka. Det är på planen man påverkar, inte när man ropar på läktaren.
Jag är gift , har tre vuxna barn som alla redan är utflugna. Har även barnbarn i åldern 5 till 22 år, en erfarenhet som ger perspektiv på livet. Har under största delen av mitt arbetsliv arbetat inom Folkhälsan, Finlands största social- och hälsovårdsorganisation. Först som verksamhetsledare inom det hälsofrämjande arbetet sedan som omsorgschef med ansvar för vård och omsorg, en erfarenhet som varit lätt att överföra till områden jag fokuserar på i politiken.
Jag är företagsvänlig och ser värdet i en växande, sund företagsamhet som skapar sysselsättning och skattemedel. Har samtidigt ett stort socialt ansvar för de svaga, åsidosatta som inte alltid själva kan föra sin talan men har behov av vård och stöd i vardagen.
Vasa står inför en stor reform när stadens social- och hälsovård 1.1.2022 övergår till Österbottens välfärdsområde. En stor reform som kräver kunskap, erfarenhet och modiga beslutfattare. I den processen vill jag vara med och påverka med den erfarenhet jag har från speciellt styrelsearbetet i Vasa Sjukvårdsdistrikt.

Namn: Barbro Kloo
Födelseår: 1950
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Fd. omsorgschef från Folkhälsan
E-post: barbro.kloo@hotmail.com
Tel: 05 65460
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Jag vill vara de äldres beskyddare med sinne för medmänsklighet, där den enskilda mänskan står i centrum. Det ska kännas tryggt att bli gammal i Vasa . Därför vill jag vara med och skapa förutsättningar för ett Vasa med trygga och tillgängliga livsmiljöer. gällande bostäder, planläggning, trafik och grönområde, allt med tanke på de äldres behov. Vasa ska vara en stad där mänskor vill leva och bo, där målet är högt ställt gällande utveckling och livskvalitet. Där det finns tillgänglig social- och hälsovård samt hälsofrämjande aktiviteter och ett brett utbud av förenings- och kulturaktiviteter. Grundförutsättningen för en hållbar kommun är medborgarnas hälsa och välmående oberoende av ålder.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Kultur är nyckeln till utveckling . Ett rikt kulturliv leder till välmående, såväl fysiskt som psykiskt. Kulturen ska fungera som en plattform för gemenskap, fantasi, lek, livsinnehåll, meningsfullhet och välmående. Ett rikt kulturliv ökar Vasa stads attraktion, staden man vill bo och leva i, stanna kvar i eller flytta till.
Pågående pandemi har länge hållit ett stadigt grepp om oss. Inputen har saknats. Barn och ungdomar har saknat sina fritidsaktiviteter. Vi hoppas att situationen snart lättar.
Att satsa på kultur är en god investering . Och visst satsas det, Vasa stad satsar, våra stiftelser, organisationer och föreningar satsar.
En ny satsning är Wasa Station, som planeras bli en urban mötesplats, ett evenemangscenter, där det finns allt från konserter till mässor, kongresser, idrott och utbildningar. Ett landmärke, ett dragplåster för Vasa stad.
och välmående.


Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Kommunernas social- och hälsovård överförs från början av nästa år till Österbottens välfärdsområde. Trots att förändringen är stor kan vi vara trygga inför framtiden. Målsättningen är en god, jämlik och tillgänglig vård. En integrerad helhet med specialsjukvård samt social- och hälsovård. Skillnaden från förr till nu är att servicen produceras i sin helhet av Österbottens välfärdsområde.
Det förebyggande arbetet blir kvar i kommunerna och bör därför lyftas fram i strålkastarljuset. Uppdragen inom kommun och välfärdsområde blir olika. Båda aktörerna betjänar invånarna. Vi behöver ett helhetstänk och en fungerande samarbetspraxis, dialog mellan stad och välfärdsområde.
Efter åtta år som förtroendevald i Sjukvårdsdistriktet och under de senaste fyra åren som styrelsemedlem har jag på nära håll kunna följa diskussionen inifrån. Har därför kunskap och erfarenhet att fortsätta att arbeta för invånarnas välmående, dvs. förebyggande åtgärder samt god vård på eget modersmål.

Läs mer i vårt valprogram ›