Marika Kjellman

110

"Jag vill fortsätta att jobba för att Jakobstad skall vara en livskraftig och välkomnande stad för både näringslivet och människor som ska bo här. "

Jag ställer upp för en andra period i kommunalvalet. Mina uppdrag under fyra år har varit mycket givande och som medlem i stadsstyrelsen har jag fått en god insikt i hur vår fina stad fungerar och vill gärna fortsätta att medverka i samhällsbygget. Människor och närsamhället upphör aldrig att fascinera mig.
Som person är jag idérik och jag har en god organisationsförmåga.
Jag har vuxit upp i Jakobstad och kan inte tänka mig en bättre plats att bo på. Mina barn har vuxit upp i en trygg miljö med tillgång till många fritidsaktiviteter och en bra skola. Som vuxen ser man med andra ögon på sin närmiljö och uppskattar allt det som finns för oss här.
Min man är från Pedersöre och själv har jag arbetat i hela Österbotten och känner väl till regionen. Genom tidigare arbetsuppdrag och frivilligt arbete har jag god insyn i både näringsliv, tredje sektorn och turismnäringen.
Till vardags är jag verksamhetsledare för föreningen Heim. Mina uppgifter är främst administrativa men jag har ett nära samarbete med Folkhälsans äldreomsorg.
Min fritid har de senaste åren ägnats åt kommunalpolitik men jag jobbar också frivilligt med stiftelserna Aspegrens trädgård och Vega. Kultur, sommarstugan och utomhusaktiviteter ger mig den avkoppling jag behöver och i Jakobstad är naturen alltid nära.

Namn: Marika Kjellman
Födelseår: 1964
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Verksamhetsledare
E-post: marika.kjellman@gmail.com
Tel: 0442399165

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Grunden till ett välfungerande samhälle är ett mångsidigt utbud av arbetsplatser. Staden ska aktivt stöda näringslivet genom att skapa förutsättningar för både nyetableringar och redan verksamma företag att bedriva sin verksamhet. Skatteintäkterna är en förutsättning för att upprätthålla välfärden för stadsborna.
En välfungerande stad skall balansera lagstadgad verksamhet och de uppgifter som hör till den kommunala självstyrelsen så som ekonomi, sysselsättning och boende. Genom samarbete över både kommun- och partigränser uppnår vi det bästa resultatet för Jakobstad.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Jakobstad är en havsnära stad och genom en aktiv och modern bostadspolitik kan vi locka nya invånare. Det är av största vikt att den som arbetar i Jakobstad även bosätter sig på orten. Det ska vara enkelt och inbjudande att söka sig en tomt att bygga på eller en hyresbostad. Vi skall erbjuda ett mångsidigt boende för både barnfamiljer och seniorer. Som några exempel på vad som gjorts kan nämnas det nya området Västra Fårholmen och Ebbas nya hyresbostäder på Sandåkern i Vestersundsby.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

De flesta av oss kommer under olika perioder i livet i kontakt med hälsovården, dagvård och skola, barns och ungdomars fritidsaktiviteter och äldreomsorgen. Staden är medaktör i nästan alla livets skeden och behöver tillräckliga resurser för att på ett bra sätt upprätthålla dessa sektorer. En välskött organisation med motiverad personal klarar detta.
Vi har under den här valperioden satsat på både daghem och skolor. Vi har ett fantastiskt utbud för utövande av av kultur och idrott. Våra bästa ambassadörer är människor som trivs och mår bra och det känns motiverande att arbeta för allas trivsel.

Läs mer i vårt valprogram ›