Kjell Nyberg

30

"Vi måste uppehålla och utveckla kommunala tjänster på det egna modersmålet för människor i alla åldrar."

Familj: hustru samt tre vuxna barn.Grankullabo sedan 55 år, med erfarenhet av styrelseposter inom såväl idrott som åldringsvård.
Viktigaste :VD för Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors, numera en del av Folkhälsan, uppgifter inom den kommunala sektorn samt utredningsman vid Advokatbyrå Rehn & Co. Föreningsmänniska in i märgen. Arbetskarriären har inneburit många svängar, främst för att familjen har följt hustruns arbete som präst.

Namn: Kjell Nyberg
Födelseår: 1961
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: EK
Tel: 0503285064

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Grankullas tradition som villastad måste bevaras. Byggandet av nya bostäder får inte forceras på ett sätt som förstör samhällets egenart.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Vår stad har på en begränsad yta tillgång till träningsmöjligheter inom en vid palett av idrottsgrenar. För att upprätthålla motionsidrottens möjligheter måste vi slå vakt om våra grönområden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Sopsortering är ett enkelt sätt för var och en att börja se över sina möjligheter att delta i arbetet för att stävja klimatförändringen. För att sorteringen skall kännas meningsfull och fungera på ett hygieniskt sätt behövs satsningar på tömning och underhåll av sopstationerna.

Läs mer i vårt valprogram ›