Kirsti Kustula

2

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Du kan läsa mer om kandidaten på finska.

Namn: Kirsti Kustula
Födelseår: 1963
Kommun: Enare
E-post: kirsti.kustula@gmail.com