Kim Back

10

"Malax bör vara självständigt så länge ekonomin ger tillåtelse. Livsglada invånare, inflyttning och en bra infrastruktur är viktiga frågor. Mår kommunen bra, mår invånarna bra."

Flyttade till Malax 2001. Har alltid funnits ett samhällsintresse och tyckte det var dags nu att ställa upp i kommunalvalet. För mig är SFP ett självklart val som stöder mina värderingar.
Är en god lyssnare och analytiker. Gör inga förhastade beslut.
Modersmålet är svenska, men pratar flytande finska.
Markpolitiska, idrotts och ekonomifrågor intresserar mig.
Naturmänniska som trivs i skog och mark.

Namn: Kim Back
Födelseår: 1971
Kommun: Malax
Hemort: Malax
Titel: Skogsbruksingenjör, projektledare
E-post: kimback1971@gmail.com
Tel: +358453597252

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Malax kommun självständig så länge möjligheten finns.
Mår kommunen bra, så mår alla bra!

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Viktigt framtidstema att som kommun vara föregångare.
Bygga i trä och energi från förnyelsebara resurser.

Läs mer i vårt valprogram ›