Kia Ahlfors

576

"Jag vill jobba för en trygg och fungerande Vanda. Ungas välmående ska prioriteras i beslutsfattandet. Det ska finnas varierande möjligheter för motion. Kollektivtrafiken bör betjäna invånarnas behov."

Jag blir klar politices magister i början av sommaren 2021. Som person är jag positiv, aktiv och organiserad. På min fritid njuter jag av att motionera och spendera tid i naturen.

Namn: Kia Ahlfors
Födelseår: 1996
Kommun: Vanda
Hemort: Vanda
Titel: Specialist, blivande politices magister
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Ungas välmående ska prioriteras i beslutsfattandet. Unga ska inte behöva känna sig otrygga. Diskriminering eller mobbning bör inte tolereras.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

En fungerande kollektivtrafik utgör grunden för en fungerande stad. Kollektivtrafiken ska vara ändamålsenlig och betjäna de behov som invånarna har.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Idrott och motion är viktigt för välmåendet av invånare i alla åldrar. Distansarbete har gjort att den vardagliga motionen blivit mindre under dessa exceptionella tider. Därför är det viktigt att det finns varierande möjligheter till motion och idrott samt att invånarna uppmuntras ta hand om sin hälsa.

Läs mer i vårt valprogram ›