Kerstin Weckström

74

"Livskvalitet för alla! "

Jag är ämneslärare i musik i högstadiet (klasserna 7-9). Jag har varit med i församlingsrådet i Solf flera perioder och är nu viceordförande. Jag sitter också med i gemensamma kyrkorådet i Korsholms kyrkliga samfällighet.

Jag bor i Solf med familjen och har hästar och kattor, och brinner för hästsport och djur i allmänhet. Jag tror också att kultur, som konst och musik, är någonting som ger oss människor det vi behöver för att vardagen ska kännas lite mera meningsfull. Jag vill arbeta för en god livskvalitet för alla kommunens invånare.

Jag känner att jag nu befinner mig i ett livsskede då jag har tid och energi att dra mitt strå till stacken för vår kommun. Jag möter dagligen ungdomar i mitt arbete, och känner en oro för att många unga idag mår väldigt dåligt, och känner ett utanförskap redan från unga år. Jag tror att skola och utbildning är någonting som vi måste satsa på, men också möjlighet till hobbyverksamhet för de unga oavsett var i kommunen de är bosatta. Genom meningsfull fritidssysselsättning mår de unga bättre och kan hitta sin plats i en grupp och ett sammanhang. Ungdomarna är ju vår framtid.

Men samtidigt får vi inte glömma att pensionärer och åldringar har gjort sin insats för vårt samhälle redan, och förtjänar att få den service och vård som samhället kan erbjuda. Att spara in på denna ålderskategori är enligt mig orättvist och bör undvikas med alla medel.

För mig är rättvisa väldigt viktigt i alla sammanhang, och det vill jag ha som rättesnöre om jag får en möjlighet att göra en insats för vår kommun. Alla kommuninvånare ska behandlas lika, och ekonomiska satsningar ska fördelas rättvist inom kommunen.

Namn: Kerstin Weckström
Födelseår: 1963
Kommun: Korsholm
Hemort: Solf
Titel: Musiklärare
E-post: kerstinweckstrm@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Många unga idag mår väldigt dåligt, och jag tror att en satsning på meningsfulla fritidsaktiviteter för de unga är ett sätt att öka välmåendet för ungdomarna. Fritidsaktiviteter ger möjlighet att känna en samhörighet med andra likasinnade, och möjligheten att tillhöra en grupp gör att ensamhetskänslor och utanförskap minskar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Jag tror att alla former av kultur ökar vårt välmående, och i svåra tider som dessa, är kulturen viktigare än någonsin. Vi behöver få uttrycka våra känslor på olika sätt genom konst, musik och slöjd, och estetiska upplevelser ger oss den guldkant på vardagen som gör att vi orkar genom också svåra tider.

Läs mer i vårt valprogram ›