Kerstin Persson

632

"Kreativitet och rättvisa "

Jag arbetade med att förebygga familje- och psykiska problem och som speciallärare.
Nu har jag ett hälsovårdsföretag Linneasiksak och sysslar med konst och konsthantverk. Jag tycker om att motionera i naturen och då jag sköter min trädgård får jag ny kraft och psykiskt välbefinnande.

Jag är aktiv inom kyrkan, fredsrörelsen, kvinnorörelsen, åldringsvården och bland adoptivföräldrar . Mina barn är vuxna och jag har ett barnbarn att glädjas åt.

Namn: Kerstin Persson
Födelseår: 1951
Kommun: Esbo
Hemort: Mattby, Esbo
Titel: Psyk.mag, speciallärare, leg.psykoterapeut, textilartesan.
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Seniorerna är kanske i åldern 60-100 år. De är heterogen grupp. Det vore viktigt att arbeta med förbättra attityderna mot äldre personer. Många seniorer är friska och utför viktigt obetalt arbete t.ex. inom familjen, i olika föreningar och bolag. Eftersom funktionsförmågan med åldern ändå gradvis försämras bör man i något skede underlätta vardagen för seniorerna. Man bör planera fungerande, inte för dyra seniorboenden med närhet till service, bra kommunikationer och där de äldre lätt kan träffa andra personer och delta i aktiviteter Om de äldre bor kvar hemma måste hemvården vara kvalitativ. Då behovet av hälsovård blir större bör de gamla vårdas varligt och med stor respekt. Hälsovårdskostnaderna bör vara rimliga för de äldre själva och kommunernas resurser tillräckliga. Här får man inte spara!

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Mitt hem är min borg. Hur vi bor påverkar vår fysiska och psykiska hälsa.
Alla måste ha ett hem även om de bästa boendelösningarna är olika, i olika livsskeden. Det är viktigt med en god miljö och friluftsliv nära hemmet. De möjligheter vi har till det i Esbo ska vi verkligen värna om. Vi ska också bevara historiska byggnader och gamla miljöer. Trafiken måste fungera så att man från hemmet utan stora ansträngningar eller orimliga kostnader tryggt och kollektivt, också på vintern, kan nå matbutik, hälsovårdsservice, skolor, arbetsplatser, kultur och hobbyer. Vi måste föredra kvalitativa miljövänliga trafik- och boendelösningar, som kanske kostar mera men som på sikt blir billigare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Under mina många år som psykolog inom kommunal hälso- och sjukvård eller som privatpraktiserande psykoterapeut, har jag sett svårigheter och gjort vad jag kunnat för att lösa dem. Det är bäst om man kan stämma i bäcken, så att man tidigt löser barnens och familjernas problem eller med olika åtgärder åtminstone minskar dem.
Den mentala hälsan kan stödas på många olika sätt genom t.ex. boendegemenskap som minskar ensamhet, genom naturens helande egenskaper, genom hobbyer och sport, genom olika kvalitativa terapier individuellt, i grupp eller för familjen. Det är viktigt att man får hjälp på det språk eller inom den kultur man känner sig trygg i. När samhället efter coronaepidemin öppnar behövs mycken hjälp. Många har nu drabbats av starka rädslor och depression. På alla större hälsovårdsenheter borde efter den kommande social- och hälsovårdsreformen finnas möjlighet till psykiatrisk hjälp. Barnen och de unga bör få snabb hjälp även i daghemmen och skolorna. Den mentala hälsan bör stödas inom arbetshälsovård så onödiga, kostsamma sjukledigheter och pensioneringar undviks. Seniorerna bör verkligen också få hjälp.

Eftersom skolan är obligatorisk för alla i Finland bör undervisningen passa för alla elever. Genom gruppindelningar och extra personal kan flera trivas i skolan. De som behöver special- eller stödundervisning på grund av funktionsvariationer eller frånvaro bör få den. Vi ska inte heller glömma att stöda de specialbegåvades situation utan tvärtom och tillvarata deras begåvningar och styrkor.

Läs mer i vårt valprogram ›