Kerstin Ilander

27

"Ska göra mitt bästa för ett självständigt Raseborg. Där barn, unga, vuxna och pensionärer känner sig hemma och mår bra. "

Jag är en aktiv pensionär som är engagerad av kultur och samhällsfrågor. Är gift sedan 50 år med Leo och vi har två vuxna barn. Känner mig privilegierad eftersom jag, fortfarande, trots ett 77 årsrikt liv, får verka både i kommunalpolitiken och i arbetslivet. För jag tror såsom Bodil Jönsson: Hälsa är att i glädje vara upptagen av sina livsuppgifter.

Namn: Kerstin Ilander
Födelseår: 1943
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg, Svartå
Titel: pensionär / museiguide
E-post: ranch.trading@dnainternet.net
Tel: 0405927108
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött ekonomi och ett fungerande näringsliv behövs för att kommunen ska kunna erbjuda sina invånare trygghet och all den service som krävs för ett bra liv.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

I ett invånarvänligt Raseborg fungerar närservicen och vi har en trygg
äldreomsorg samt starka och ändamålsenliga skolor och utbildningsanstalter. Invånarnas kunnande och färdigheter uppskattas och nyttjas.

Läs mer i vårt valprogram ›