Kerstin Grönqvist

"Mitt Kyrkslätt är - och plats för den bästa skolan - en klimatsmart kommun - med välmående kommuninvånare "

Man kan säga att jag kom med skolbussen till Kyrkslätt 1965 då Kyrkslätts samskola började sin verksamhet. Det var givande att som elev få uppleva den glädje som den nya skolan förde med sig.
Som färdig klasslärare har jag jobbat i olika kommuner i Nyland. Till Kyrkslätt flyttade jag med familjen 1989. När barnen var små jobbade jag som klasslärare vid Kyrkbacka lågstadieskola.

Senare har jag distansstuderat vidare till speciallärare/specialklasslärare vid Åbo Akademi och börjat jobba med specialundervisning i Esbo hösten 2000. Jag är van att jobba med barn och ungdomar som inte har det så lätt. Barn och ungdomars välmående är något jag långsiktigt vill jobba för.

Jag ser det nya GWP campuset som en nystart. Friskt vågat är hälften vunnet. Ett fungerande dagvårs- och skolsystem är en garanti för att göra Kyrkslätt attraktivt som boningsort för barnfamiljer.Det behövs tillräckligt med resurser för att personalen skall kunna förverkliga skolornas och daghemmens målsättningar. Vilka spår den stundande vårdreformen för med sig gällande elevvården återstår att se. Viktigt är att elevvården finns med i skolans och förskolans vardag.

Till livet hör åldrandet. Jag hag själv sett från nära håll hur det går när människor blir gamla. Tanken om vem som ska ta hand om mig dyker upp. För mig är det viktigt att gamla själva får bestämma om var de firar sina sista år. Det är tillsvidare kommunens sak att ordna fungerande hälsovårds och åldringsvårdsservice åt alla kommuninvånare. På svenska åt dem som behöver det. Med sitt nybyggda välfärdscentrum har Kyrkslätt möjlighet att bli en föregångare i välfärdsområdet när vårdreformen kommer.

Natur och friluftsliv ligger mitt hjärta nära. Jag vill se en levande landsbygd runt om i Kyrkslätt. Kyrkslätts centrum ser jag som ett samhälle med trivsam bebyggelse och grönområden. Med möjligheter till utövande av motion och mångsidiga idrottsaktiviter, Här i Kyrkslätt har jag i många år jobbat för gymnastikverksamhet på svenska för barn. Jag ser fram emot de möjligheter till mångsidig hobby och eftermiddagsverksamhet som Kyrkslätt förväntas gå in för i höst. Akut gäller det att jobba hårt för att skapa en helhetsmässig skoldag för att fylla kunskapsluckor och lappa på följderna av coronapandemin. Detta kan lösas med engagerat mångprofessionellt samarbete, också med hemmen.

För att få kontroll på klimatförändringen och biodiversiteten behövs mångsidiga lösningar. Jag kan inte tro att elbilar är det enda svaret på miljöproblemen. Följderna av "den smutsiga gröna energin" ska tas på allvar. I min familj kör vi med gasbil och tankar helst med biogas. Utvecklandet av avfallshanteringen är något vi ska satsa på. Förståelsen för hur CO2 fotspåren blir minst i den lilla människans vardag. Förståelsen för kontrollen över djuren i miljön.

Under de senaste åren har jag fungerat som Svenska Kvinnoförbundets i Kyrkslätts ordförande. Jämställdheten mellan människor är en viktig värdegrund som jag understryker i olika sammanhang, Under senaste valperiod har jag varit medlem i fritidssektionen och i Svenska förskoleverksamhets och utbildningsnämnden (SFUN). Jag hade förmånen att vara medlem i en arbetsgrupp som utarbetade Kyrkslätts kulturstrategi. Väl medveten om det utmanande ekonomiska läget är dagvård, utbildning, fritid, kultur och värdigt åldrande frågor jag gärna följer upp och samarbetar kring även i fortsättningen. Finska är mitt andra hemspråk vid sidan av svenskan.

Namn: Kerstin Grönqvist
Födelseår: 1954
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Kyrkslätt, Hindersby
Titel: pedagogie magister, specialklasslärare
E-post: kerstin.gronqvist@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Den bästa skolan

En bra satsning på framtiden är satsning på utbildningen. Jag vill se ett livslångt lärande från dagis till vuxen ålder. För att förverkliga satsningen behövs tillräckligt med mänskliga och ekonomiska resurser. Till resurserna kan räknas:
ändamålsenliga byggnader, mångsidig teknisk utrustning, engagerad personal och framför allt välmående barn och unga. I skolan ska man känna sig trygg och vetgirig som barn och vuxen.
Barnens vardag stöds av välmående kommuninvånare i alla åldrar. Eftermiddags- och hobbyverksamheten behöver få en omstart . Den som behöver hjälp ska få hjälp. Därför ska det finnas tillräckligt med elevvårdstjänster att tillgå, både traditionella och nya innovativa tjänster på den psykoterapeutiska sidan. Samarbetet hem-skola är en viktig stöttepelare. Och mor-och farföräldrar får inte glömmas. De är också en viktig resurs.

Läs mer i vårt valprogram ›