Kent Jensen von Schulmann

71

"Behandla andra som du själv vill bli behandlad"

Jag är 42 år, finlandssvensk och Bobäckbo. Jag är utbildad träartesan samt byggnadsmästare och jag är intresserad av arkitektur och konsthistoria. Min expertis ligger i renovering av gamla byggnader. Till min familj hör fru och två barn i skolåldern.

Jag ser mig själv som en glad och social person som kommer överens med så gott som alla.

Jag är helt ny i politiken och vet inte om jag lyckas styra skutan mot säkrare vatten, men ger ni mig möjligheten så lovar jag göra mitt allra bästa.

Namn: Kent Jensen von Schulmann
Födelseår: 1979
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Bobäck
Titel: Byggnadsmästare, Arbetsledare
E-post: kent.schulmann@gmail.com
Tel: 0407200778

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Jag jobbar för företagande, trivsamt boende och arbetsplatser. Jag ser det som så att eftersom vi ligger så nära huvudstaden med goda trafikförbindelser, så lönar det sig att flytta och parkera sitt företag i Kyrkslätt. Vi kunde effektivera vår stadsplanering, klimatsmart, för att allt snabbare locka flera invånare och företag till Kyrkslätt för att trivas här länge. I Kyrkslätt finns det ännu utrymme för sådana som söker sig närmare naturen, men där det ändå är nära till service.

Kyrkslätt har en enastående natur och i planeringen bör även naturens mångsidighet och naturvärden beaktas. Det bör lämnas plats för rekreationsområden och platser där invånarna kan röra sig i naturen.

Vi kommer att ha en strulig och tuff framtid vad gäller ekonomin. Budgeten i kommunen kommer att vara stram och vi kan nog inte skära ner mera heller. Att höja skatter är ett alternativ, men inte långsiktigt. Lyckas vi med att bygga upp ett ännu trevligare Kyrkslätt där alla oberoende av ålder trivs, där vi tar hand om varandra oberoende av våra bakgrunder, så lockar det invånare och företagare. Det betyder också mera skatteinkomster. Vi måste växa. Det kommer inte att ske på ett eller två år, men vi bygger på detta. Vi har redan en bra grund och en fin natur vi kan stödja oss på.

Läs mer i vårt valprogram ›

Hållbart byggande

Ärenden som barn, hem och skola ligger nära till mig. Att göra det smidigare, tryggare och bättre i vardagen. På grund av mitt jobb är jag ganska så insatt i "mögelskolor". Mitt mål är att vi i Kyrkslätt inte ska behöva prata om inneluftsproblem snart längre.

I min värld ska det inte uppstå skolmobbning, rasism eller våld i vilken som helst form. Det ska vara roligt och inspirerande att komma till skolan varje dag, både för elever samt skolpersonal. Skolmobbning påverkar självförtroendet och eventuellt elevens hela framtid. Skolan skall ha tillräckligt med kompetent personal och resurser. Det är viktigt att hemmet och skolan samarbetar.

Jag är styrelsemedlem i Bobäck Hem och skola

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Jag jobbar för att vi i Kyrkslätt ska bygga förnuftigt, klimatsmart och effektivt. Ett kvalitativt planerat och genomfört bygge sparar i längden en hel del pengar. Gör vi det dessutom klimatsmart så sparar vi ytterligare genom hela byggnadens livscykel. Då kan vi kalla det hållbart och smart byggt. Vi måste kunna göra väl genomtänkta beslut och proffsigt föra dem igenom. Då kan vi även tala om effektivt genomförda projekt. Och det här ska vi göra ärligt och öppet.

Läs mer i vårt valprogram ›