Kenneth Jönsson

217

"Jag har fått lära mig att vi alla behövs och att vi är starka tillsammans. Jag vill jobba för minoriteterna i Salo. Samtidigt ser jag att man bör göra Salo så attraktivt att man verkligen vill bo kvar eller flytta hit. Vi mänskor skapar arbetsplatser om vi trivs. Jag vill också verkligen ifrågasätta vad positivt en-timmeståget skulle kunna medföra Salo. I stället skulle vi kanske försöka utveckla ett lokaltågskoncept, varför inte Karis-Bjärnå-Salo-Halikko-Hajala-Pemar-Pikis-S:t Karins-Åbo?"

Jag har haft turen av att få bo i många länder och uppleva många kulturer. Mitt arbete med att bygga upp dotterbolag för ett finskt megaföretag gjorde att jag idag har kontakter över stora delar av världen. Mina barn blev därför multinationella och bor i London respektive Kambodja. Tillsammans med min hustru bor vi i Halikko och trivs med golf och stavgång. Vi läser båda mycket.

Namn: Kenneth Jönsson
Födelseår: 1955
Kommun: Salo
Hemort: Halikko
Titel: Företagare, ingenjör
E-post: kenneth.jonsson@gmail.com
Tel: +358408021420

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Vi behöver skolor som bryr sig om individen. Skolan skall vara lättillgänglig och gärna nära hemmet. Undervisning på modersmålet av yttersta vikt och bör garanteras i mån av möjlighet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

Salo behöver inget en-timmeståg. Man kunde i stället göra det möjligt att ha ett lokaltåg Karis-Bjärnå-Salo-Halikko-Hajala-Pemar-Pikis-S:t Karins-Kuppis-Åbo.

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

Salo skall göras så attraktivt att man verkligen vill bo kvar eller flytta hit. Vi mänskor skapar arbetsplatser om vi trivs. Vi har fantastiska närområden, fungerande byasamhällen som bör uppmuntras. Salo centrum kan också göras mer lockande t.ex längs åstranden.

Läs mer i vårt valprogram ›