Kenneth Albrecht

20

"Lev, väx och inverka i ett tryggt och naturnära Sibbo såväl gammal som ung."

Jag är en livslång Sibbobo med fru och två vuxna barn. Naturen, inklusive skärgården har alltid varit mig nära av vilka jag lyckligtvis fått njuta av sedan barndomen. Till mina intressen hör bland annat fotboll och trädgårdsskötsel. Till mitt arbete har jag fungerat inom byggnadsbranschen, där jag haft många roller i såväl den privata som den kommunala sektorn.

Obunden  
Namn: Kenneth Albrecht
Födelseår: 1970
Kommun: Sibbo
Hemort: Västerskog
Titel: Byggmästare

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

För mig är viktigt att byar och områden i glesbygden utvecklas och inte glöms bort. Sibbo behöver också, förutom växande tätorter, en livskraftig och fungerande glesbygd.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Sibbo är en växande kommun med stor potential. Därför vore det viktigt att stöda näringslivet och genom det bidra till nya möjligheter för ungdomar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Grunden för en välmående och välfungerande kommun är välmående kommuninvånare. Det viktigaste för den allmänna hälsan är förebyggande åtgärder inom kommunen. Det är väsentligt att även byggnaderna och utrymmen i kommunen är hälsosamma och trygga för såväl barn, unga, vuxna och seniorer.

Läs mer i vårt valprogram ›