Johanna Kauppinen

84

"Erfaren jurist för Vasas framtid"

Jag flyttade till Vasa för 15 år sedan och blev direkt förtjust i denna mångsidiga stad. Vasa är en bra plats för att leva, arbeta och gå i pension. Därför vill jag bidra till utvecklingen av min hemstad.

Jag arbetar som jurist för Wärtsilä Marine business. Jag kan bidra med värdefulla erfarenheter från det internationella affärslivet till både fullmäktige och dess utskott samt ge en inblick i hur Vasa är en del av den globala affärsmiljön.

På fritiden njuter jag av att resa samt att laga god mat. Jag är dessutom bonusmamma till min särbos två underbara söner.

För mig är det viktigt att lugna, tålmodiga och lösningsinriktade personer deltar i lokalpolitiken. Förtroendevalda politiker bör kunna berätta om sitt arbete på ett förståeligt vis. Under mandatperioden vill jag föra en kontinuerlig, öppen dialog med stadsborna.

Namn: Johanna Kauppinen
Födelseår: 1969
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: jurist
E-post: info@johannakauppinen.fi
Tel: 046 656 6461
www: https://www.johannakauppinen.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Klimatsmart kommun

Vasa stad har år 2016 satt som mål att Vasa skall bli koldioxidneutralt under 2020-talet. Konkreta åtgärder som stöder detta mål bör löpa som en röd tråd genom alla stadens verksamhetsområden.

För att stoppa klimatförändringarna krävs både stora och små åtgärder. Vi i Vasa kan t.ex försäkra oss om att återvinningen av plast, textil och elektronikprodukter är lättillgängligt och smidigt för samtliga Vasabor.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Vasa måste säkerställa ett säkert ekosystem för både stora och små företag. Vasa tävlar om kunnig arbetskraft båda med andra städer i Finland och även på den internationella arbetsmarknaden. Vår stad måste vara en stad där det är lätt för både företagare och arbetstagare att slå sig ner och känna sig hemmastadda.

Samtidigt är det av yttersta vikt att vi också ser till att det finns arbetsplatser för övriga familjemedlemmar, samt att det finns ett mångsidigt och brett utbildnings- och kulturutbud.

Integrationen av utländska studeranden på den finska arbetsmarknaden måste göras smidigare och lättare, så att vi därmed får tillgång till kunnig arbetskraft, till framtidens Vasa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Jämställdhet är det viktigaste värdet i det finska samhället. Alla invånare i Vasa måste ha lika möjligheter till utbildning, arbete och ett gott liv.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering, t.ex. av följande skäl: ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, tro, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning och andra personliga skäl. Vasa måste aktivt främja jämställdhet i all sin verksamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›