Katja Nummelin-Sailakari

608

"Ju äldre man blir desto viktigare är modersmålet, speciellt då minnet blir sämre. Det är bra att kunna många olika språk, speciellt då världen "krympt" och vardagen blivit internationell. Kaikki kielet ovat tärkeitä! Every language is important!"

Har uppfostrat två barn i Vanda och fast de bott i ett tvåspråkigt hem var det mycket viktigt att de fick gå i svenska skolor. Som mamma var jag dessutom aktiv inom Hem och Skola-föreningarna för att se till att dessa skolor satsade på barnen och undervisningen.

Är född och uppvuxen i Helsingfors men mina rötter från fars sida är i Helsinge Kyrkoby där jag nu bott i nästan 30 år i min farmors barndomshem. Det känns fint att få vårda sin släkts gamla hus.

Är ekonomie magister till utbildning och jobbade över 20 år i reklam- och mediabranschen men bytte om för 14 år sedan att jobba med finlandssvenska folkdansare. Det är fint att få jobba på sitt modersmål samt med finlandssvensk kultur.

Namn: Katja Nummelin-Sailakari
Födelseår: 1960
Kommun: Vanda
Hemort: Vanda
Titel: Verksamhetsledare, Toiminnanjohtaja

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

De unga är vår framtid och således är det ytterst viktigt att de mår bra så att de i framtiden orkar se till att vårt land fungerar och att vi som invånare har det bra.

Läs mer i vårt valprogram ›