Ngoni Kevin Katayi

692

"Vill försvara demokratin i dessa osäkra tider. Rösta, delta och ta ansvar."

Jag heter Ngoni Kevin Katayi, men kallas Kevin, det är lättare att uttala, född och uppvuxen i Zimbabwe, men växte upp sedan tonåren i Stockholm. Jag är pappa till fyra barn och har tennis, spinning och skriver barnböcker som hobby. Tidigare var jag sjöman ombord Silja Symphony, 18 år till havs. Jag studerar nu till sjuksköterska med avsikt att vara registrerad sjuksköterska inom den närmaste framtiden.
Idag kan man kanske säga att jag är en mix av flera kulturer, men min ursprungliga kultur från Zimbabwe sitter nog ändå starkt i mig. Sedan tonåren har jag bekantat mig med flera olika kulturer, den längsta tiden har jag tillbringat i Sverige och Finland. Människor är sig lik överallt i världen det är bara våra sätt och vanor som skiljer. Själv har jag lärt mig att det finns något gott i alla kulturer och har försökt plocka pärlorna från alla kulturer jag fått fördelen att leva i och även försökt uppfostra mina barn enligt det. Att uppskatta, lyssna och ha ett öppet sinne kommer man långt med.

Namn: Ngoni Kevin Katayi
Födelseår: 1982
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: ssk-Studerande. Barnboksförfattare
E-post: ngonikatayi358@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Ju längre vi får medverka i samhället desto senare behöver vi äldreomsorg. Hög tid,att visa äkta respekt för våra seniorer. Regeringen vill slopa pensionsslussen, vilket är positivt. Nu måste vi göra det mera attraktivt för arbetsgivaren, att anställa + 55 åringagar. Finland ligger i framkant med ett kvinnodominerat ministerium, varför inte ligga i framkant i att sammanföra erfarenhet och innovation. Båda behövs. Arbetsgivarens ekonomiska ansvar bör minskas i situationer av drabbad arbetsförmåga hos seniorer, som anställts i + 55 års åldern. Här krävs samhällets stöd. Dagens + 55 åringar är en senior utan ”BÄST FÖRE” datum!

Läs mer i vårt valprogram ›

Småbarnspedagogik

Att ha två nationalspråk är både en rikedom och en fördel. Det är viktigt att påbörja språkundervisning i det andra nationalspråket redan inom småbarnspedagogiken. Har själv fått uppleva hur snabbt barn lär sig olika språk utan, att förvirra dem med varandra. Uppmuntrar också till, att utnyttja möjligheten till språkbad och språkduschar. Att på riktigt känna sina elever och deras kunskaper och behov är ledtråden till jämlik undervisning och trygg skolmiljö. Det har alla barn rätt till!

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Kultur, en positiv samhällskraft
Helsingfors bör vara staden med fri, demokratisk och tillgänglig kultur jämlikt för alla målgrupper. Kultur hjälper oss att förstå omvärlden och hjälper oss även att se oss själva. Att lära sig tänka och handla kreativt är inte enbart en tillgång inom konst utan något vi har nytta av i flertal situationer igenom hela livet. Kultur är något vi alla behöver för vårt välbefinnande, men våra sårbara grupper så som barn, unga och seniorer förtjänar särskild uppmärksamhet. Det är tyvärr svårt att belägga det instrumentella värdet av enskilda kulturverksamheter eftersom många av kulturens samhällsnyttiga effekter ofta blir synliga först över långa tidsspan. Men människan är en kulturskapande varelse och därför vill jag se till att konst och kultur är tillgängligt för oss från vagga till grav. Var med och gör skillnad!

Läs mer i vårt valprogram ›