Nils Erik Karlström

109

"Samarbete"

Pensionär

Namn: Nils Erik Karlström
Födelseår: 1948
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Pensionär
E-post: nilskarlstrom@hotmail.com

Viktiga politiska frågor

Jämlikhet