Kaj Karlstedt

34

"Kunnig och uthållig"

Jag jobbar jag på Rosk’n Roll som transportchef, bor i Solberg tillsammans med min hustru. Till familjen hör två utflugna och studerande barn.
Krafter för vardagen hämtar jag sommartid från havet och kyrkbåtsrodd, vintertid från skog och skidspår.

Det här blir mitt 5:e kommunalval i Ingå. Idag är jag första ersättare i fullmäktige, viceordförande i tekniska nämnden och medlem i grundtrygghetsnämnden.
Övriga uppdrag;
Jag är ordförande för SFP i Ingå, Folktingsledamot och fullmäktigemedlem i Varuboden-Osla.

Namn: Kaj Karlstedt
Födelseår: 1957
Kommun: Ingå
Hemort: Ingå
Titel: transportchef
E-post: kaj.karlstedt@gmail.com
Tel: 040 8698 352

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

I en välfungerande kommun ska alla innevånare ges möjligheten till ett gott liv. Allt från boende, ekonomi, kommunikation och sysselsättning bör vara i balans för att man ska kunna tala om välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

För att kommunen ska kunna sköta sina uppgifter behövs en välskött ekonomi. Ett dynamiskt näringsliv är en del av detta.

Planering och markanvändning ska stödja etablerandet av företag och utvecklandet av näringslivet. De offentliga upphandlingarna utgör en del av kommunens serviceutbud och det är viktigt att upphandlingarna sköts rätt, med höga krav på kvalitet och uppföljning i anbudshandlingarna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

I en glesbygdskommun som Ingå med stor pendeltrafik bland studerande och arbetare är infrastrukturen av största betydelse. Inom kollektivtrafiken är avsaknaden av pendeltåg den största bristen just nu. Kommunens målsättning är att tågen på nytt ska stanna i Ingå.
Ingå sammanbinds av ett stort vägnät vars underhåll borde vara fortgående. Vinterunderhållet på vägarna ska ske utan fördröjning. Ytbeläggning ska göras i tid och vägbelysningen ska byggas ut. Allt detta för att underlätta vardagen och minska på riskerna i trafiken.

Läs mer i vårt valprogram ›