Gunilla Karlsson Weckman

690

"För ett fungerande Helsingfors"

Det här är min första gång jag ställer upp i val.

Jag har varit med och gjort kampanjer i flera år.

Namn: Gunilla Karlsson Weckman
Födelseår: 1960
Kommun: Helsingfors
Hemort: Södra Helsingfors
Titel: Lärare
E-post: gunilla.karlssonweckman@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Klimatsmart kommun

Implementera trivsel och en känsla av trygghet i den offentliga utomhusmiljön, då man bygger nya bostadsområden och utvecklar parker och torg.
Det skall vara lätt att sortera sitt avfall och återvinnadet som går att återvinnas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Ett livskraftig och attraktivt Helsingfors skall våga se utbildning som en långsiktig och hållbar investering i framtiden. Specialundervisningen måste planeras med beaktande av stödbehov. Antalet speciallärare och specialklasser skall baseras på stödbehovet och inte på inbesparingar.

Läs mer i vårt valprogram ›