Svante Karlsson

34

"Med fötterna på jorden och sunt förnuft vill jag jobba för kultur, idrott och ett välmående i hela Pargas stad."

Jag är ämneslärare vid Sarlinska skolan. Jag är gift och har tre barn, varav det yngsta ännu bor hemma. För mig är kultur, idrott och naturen viktig. Till mina intressen hör bl.a. resor, teater, bänkidrott, stugliv.
I nuvarande period har jag suttit som ordinarie i kulturnämnden (sedan hösten 2019, före det ersättare), ersättare i nämnden för tekniska stödtjänster samt ersättare i regionala miljöhälsovårdsnämnden.

Namn: Svante Karlsson
Födelseår: 1966
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Fil.mag, ämneslärare

Viktiga politiska frågor

Kultur

Mångsidigt kulturutbud är en viktig del till ett välmående samhälle. Till min vison hör att staden skulle få ett kulturhus med permanent utomhusscen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

För mig är det viktigt att stadens invånare mår bra. Staden skall kännas trygg att bo i, det skall finnas bra serviceutbud, god hälsovård, moderna skolor, mångsidiga hobbyverksamheter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Stadens ekonomi är grunden till ett fungerande samhälle och bör därför skötas noggrannt och sunt. Man bör stöda de lokala näringslivet och ge goda förutsättningar till att företag lockas till orten.

Läs mer i vårt valprogram ›