Patrik Karlsson

599

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Patrik Karlsson
Födelseår: 1966
Kommun: Vanda
Hemort: Vanda
Titel: Vicerektor, Ped.mag.
E-post: patrik.karlsson@vantaa.fi
Tel: 0407286447

Viktiga politiska frågor