Anna Lena Karlsson-Finne

20

"Grankulla - en by där vi bryr oss om varandra och trivs!"

Jag är en ursprunglig grankullabo, som vill vara med och påverka Grankullas utveckling och trivsel.
Jag har varit med i kommunalpolitiken länge, men jag tycker fortfarande det är roligt och givande. I Grankulla kan man påverka!
Mitt jobb, som socialarbetare inom barnskyddet i Esbo, ger mig insyn i och kunskap om mänskors vardag då det inte går så bra. Jag vill tillföra mitt professionella kunnande till beslutsfattandet.
Mina barn och barnbarn ger mig insikt i andra generationers liv.

Namn: Anna Lena Karlsson-Finne
Födelseår: 1960
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Socialarbetare
E-post: annalena.karlsson-finne@pp.nic.fi
Tel: 0407090390
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

Ett samhälle som ser till att alla barn har det bra, är ett samhälle där också alla andra mänskor har det bra.
Barnens rätt till bra skola och småbarnspedagogik ger samhället kapital för framtiden.
Familjer med barn skall kunna leva en ekonomiskt hållbar och fungeranade vardag.
Planeringen av trafik och samhälle skall se till barnens behov av trygghet och säkerhet. Ett sådant samhälle är tryggt också för alla andra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

För att en stad skall kunna ge service och fungera utgående från invånarnas behov, behövs en god ekonomi. Konsekvenserna av investeringar i service och infrastruktur, skall på både kort och långsikt ge en bättre vardag för mänskorna.
Ekonomiska val skall göras med tanke på alla olika invånargrupper.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Ett jämställt samhälle, är ett samhälle som tar till vara alla mänskors persepektiv och resurser.
Vi har inte råd att låta bli att göra det.
Kommunal verksamhet och planering skall se till alla invånares olika behov. Det är jämställdhet,

Läs mer i vårt valprogram ›