Anneli Karlsson

598

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Du kan läsa mer om kandidaten på finska.

Namn: Anneli Karlsson
Födelseår: 1947
Kommun: Vanda
Hemort: Hanaböle
Titel: Pensionär
E-post: stors.karlsson@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor