Karl Åberg

50

"Ääni Kallelle ei ole tyhjä ääni. Kalle ei kaavoihin kangistu"

Jag är en 54 årig jordbrukare i Flyth Ingå. Jag är född i Ingå, men jag har bott 30 år 1974-2004 i Kyrkslätt. Jag är gift med Seija och vår son heter Hugo och han fyller just 8. Jag har också 2 fullvuxna barn från tidigare. Min mamma är hemma i Alavus och är finskspråkig, så är också min fru. Jag har bott två år i USA och studerat en termin vid University of Minnesota. Jag är flytande i Svenska, Finska, Engelska och Estniska. Jag bedriver två gårdar, en i Flyth och en i Tartu landskommun. Mina företag sysselsätter för tillfället 6 personer året om + säsongsanställda.

Namn: Karl Åberg
Födelseår: 1967
Kommun: Ingå
Hemort: Ingå
Titel: Jordbrukare
E-post: aberg.karl@gmail.com
Tel: 0400 489 907

Viktiga politiska frågor