Karita Ohlis

29

"Medmänsklighet - Tillsammans!!"

Mitt namn är Karita Ohlis, 69 år ung och Vöråbo i själ, hjärta och handling. Är född och uppvuxen i kommunen och har nästan hela mitt liv bott i en röd bondgård ett stenkast från Vörå centrum.

Sedan 90-talet är jag invald i fullmäktige i Vörå och hoppas att bli återvald genom att få väljarnas förtroende. Jag har fortsättningsvis viljan att jobba för en välmående kommun där servicen ska finnas så nära kommuninvånaren som möjligt. Jag tror att min mångåriga och gedigna erfarenhet är till nytta i att vara kommunfullmäktig. Det är viktigt att kommunfullmäktige representeras av olika åldersgrupper, kvinnor och män med olika bakgrund. Att vara del av kommunfullmäktige är ett lagarbete där vi alla ska blicka framåt tillsammans.

I det civila har jag arbetat som laboratorieskötare i över 40 år och vid sidan om mitt ordinarie arbete har jag också deltagit i ambulansverksamheten i många år.

Att hjälpa och stödja den enskilda mänskan har alltid varit viktigt för mig och jag har varit medlem i HVC:s krisgrupp i snart 30 år. Jag fungerar också som stödperson i palliativ vård.

Jag är numera pensionerad från mitt ordinarie arbete, men efter att ha studerat Kinesisk medicin kan jag titulera mig som diplomerad akupunktör och jobbar som egenföretagare sedan 10 år tillbaka.

Jag är mamma till två vuxna söner, Oscar och Victor och stolt farmor till Walter och Elvira.

Namn: Karita Ohlis
Födelseår: 1951
Kommun: Vörå
Hemort: Vörå
Titel: diplomerad akupunktör/pensionerad lab skötare
E-post: karita.ohlis@netikka.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninvånare är A och O för en framgångsrik kommun. En god hälsa, en fungerande vardag, sociala nätverk och ett meningsfullt arbete är definitionen av välmående för mig, Kommunens roll är viktig då det gäller stöd och ordnande av vardagliga situationer. Detta gäller allt från en fungerande småbarnspedagogik till en kvalitativ och human äldreomsorg. Man skall kunna leva från början till slut och må bra i Vörå.

Tredje sektorn spelar en viktig roll i skapandet av meningsfulla hobbyer och sociala nätverk. Här ska kommunen vara med i form av stöd och också samarbete.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Seniorer är en grupp med stor livserfarenhet och kunskap inom många områden, de är många, deras livslängd är längre än tidigare och de lever ett aktivt liv.
Senionerna ska ses som aktiva kommuninvånare, som tar del av olika tjänster eller utför till exempel frivilligarbete. Äldre ska ses som en resurs och har rätt till ett gott och mänskovärdigt liv.
Vi ska stöda de äldres aktivitet genom att erbjuda olika slags hobbymöjligheter och kurser. Det är också viktigt att vi inkluderar och gör de äldre delaktiga i den digitala världen.

Läs mer i vårt valprogram ›