Karin Mattsson

626

"Jag gör skillnad varje dag. Jag vill se konkreta resultat av vad man gör. Jag vill se glädje och positivitet. Det ger oss styrka att sedan ta emot de sämre dagarna och tiderna. Vi människor måste se varandra och bry oss. Det pratas och funderas på mycket. Bra så, men det kräver nog att vi åtgärdar det också! och lyssnar på våra invånare. Det är du och jag som gör skillnader. Det är du och jag som lever nu, bygger upp, och lämnar det till nästa generation. Låt oss vara stolta över det vi gör! Esbo ska vara vårt hem, och det bästa stället att bo på! "

Jag jobbar åttonde året som skolgångshandledare i de lägre klasserna och som eftisledare. I skolan är jag med i elevhälsoteamet, samt fungerar som Verso-vuxen i kamratmedlingsgruppen.
Tidigare har jag jobbat i kundbranschen, och är också utbildad trädgårdsmästare.
År 2020 blev jag diplomerad coach.
Jag har två barn, en flicka på 20 år, och en pojke som på hösten blir 18 år.
I Esbo har jag bott i 20 år. I Esbo tycker jag mest om naturen, närheten till havet, och att jag kan jobba och leva på mitt modersmål. På fritiden läser jag mycket. När inspirationen slår till målar jag tavlor.
Min släkt och familj har sommarstuga i Ingå, där vi spenderar mycket tid tillsammans och stället är oss alla mycket kärt.
Jag älskar mitt jobb. Det är roligt, utmanande och belönande. Det är där jag gör en skillnad.

Namn: Karin Mattsson
Födelseår: 1967
Kommun: Esbo
Hemort: Bisa/Pisa
Titel: Skolgångshandledare och ansvarig eftisledare

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Barnen är vår framtid, men de är framförallt nutid. Om vi inte ser till att de har en trygg barndom där de får stöd trygghet och kunskap, mår hela samhället dåligt och orkar inte ta emot ändringar och bygga upp sig. Barnens välmående speglar sig på föräldrar, på skolarbete, på intressen, och på framtida aktivitet. Ungdomarna lever i konstiga tider. De senaste tidernas och dagarnas nyheter har gett oss mycket att tänka på. Och efter att vi tänkt på det måste vi göra något. Vi måste se dem, och stöda dem. Det finns regler om sekretess och tystnadsplikt i skolvärlden som kan göra det svårt med vissa åtgärder och stöd. De borde ses över. Pengar kan, och får inte sparas in från barn och unga. Det lönar sig absolut inte i det långa loppet. Tvärtom; det är till dem som pengarna ska riktas. Det får vara slutpratat och funderat. Nu är det tid att göra någonting! Det är tid att ta fram aktivitet, idéer, hopp, glädje, positivitet och humor. Och framförallt kärlek.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Hur ska vi göra få att få välmående invånare i Esbo? Det är nog grunden vi måste ta tag i .
Dagvård, skola och eftis ska fungera.
Ungdomarna ska ha ställen att samlas på. Esbo är splittrat med olika boende-områden, och ungdomarna har väldigt få ställen att umgås på. Nu samlas de mest i köpcentrum och på skolgårdar. De är inte fel ställen, men vi kunde kanske tänka på, och göra nåt för dem. De ska må bra. Klimatet med ungdomar som är arga, ledsna, trötta och som inte blir sedda kan inte fortsätta. Ingen mår bra av det.
Seniorerna i samhället ska kunna bo, och leva bra. Servicebostäder och seniorboende är i många fall väldigt dyra. Inte kan vi ju ha fattiga invånare i dyra bostäder? Kunde passa bra med lite innovativt tänkande : ställen där det finns både seniorer och ungdomar nära varandra ?
Kollektivtrafiken ska fungera. Den gick till det sämre när metron kom. Den måste absolut ses över.
Naturen ska bibehållas; det är därför många av oss bor i Esbo.

Esbo har en bra profil. Vi behöver inte göra Esbo till en storstad med en massa skyskrapor. Vi vill ha naturen nära, Esbobor vill röra på sig, ha studieplatser för unga, och barnvänliga ställen. Hav, natur, luft och positivitet. Så ser jag Esbo. Då vi har det, så mår vi bra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Den bästa skolan ska vara bästa stället för dem som går där. Den ska vara trygg, öppen och positiv. Eleverna ska ha vilja att komma till skolan.
-Vi ska kunna se eleverna som individer. Var och en ska bli sedd och hörd. Vi måste ha mer resurser/vuxna i skolan. Elever behöver stöd i inlärning. Mer och mer barn behöver stöd med sitt sociala liv. Det finns många rastlösa och utåtagerande barn som behöver stöd och hjälp. Skolan är inte bara ett ställe för lärande. Det är ett ställe för barnens sociala liv. Där lär man sig tusen olika saker. Om Finlands skolor ska ha chansen att sköta om dagens illamående, ångest, rastlöshet, och också lyfta upp elevers egna styrkor, intressen och självförtroende, och ha högklassigt lärande behövs flera vuxna i skolorna! Lärare, skolgångshandledare, coacher. Kurator och hälsovårdare samt psykolog. Kommunerna kan inte skära i resurser till skolorna. Det får absolut inte sparas in från skolor! En bra skolgång och skola är grunden för allas kommande självförtroende, självkänsla, nyfikenhet och välbefinnande. Vad kan vara viktigare än det?

Läs mer i vårt valprogram ›