Kari Uusimäki

59

"För ett innovativt och mångsidigt näringsliv i det natursköna Raseborg och en trygg framtid för våra unga."

Jag är en företagare i IT-branschen som bor i Backgränd. Under min karriär i branschen har jag jobbat i försvaret, i stora utländska IT-företag och även i ett finskt företag. Mina arbetsuppgifter fört mig till bl.a USA, flera Europeiska länder samt flera länder i östra Asien.
Då jag inte jobbar är jag aktivt med i föreningsverksamhet och är förtroendevald i Karis-Pojo Svenska Församling.
Min familj består av fru, fem vuxna och tre minderåriga barn.

Namn: Kari Uusimäki
Födelseår: 1962
Kommun: Raseborg
Hemort: Backgränd
Titel: Företagare

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Företagen och deras anställda är viktiga för stadens välfärd. De lokala företagarna erbjuder närtjänster åt både staden och invånarna vilket är miljövänligt och ekonomiskt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Vi måste värna om våra unga och till allt pris motarbeta marginalisering. Genom att erbjuda mångsidiga utbildningsmöjligheter och stöda sysselsättningen på orten samt verka för ett brett urval av hobbyn kan staden ge en trygg start åt de unga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Stadens fina och mångfaldiga natur bör bevaras och samtidigt möjliggöra lokal livsmedelsproduktion samt friluftsliv.

Läs mer i vårt valprogram ›