Theo Kallström

45

"Åbo - internationell, grön, utbildad och välmående!"

Jag är en politices kandidat med huvudämnet sociologi från Åbo Akademi, med rötter i huvudstadsregionen och Västra Nyland men med nuvarande hemvist i Martins i Åbo. Jag jobbar som förmånshandsläggare på FPA och är aktiv inom Svensk Ungdom. Ungas studier, sysselsättning och välmående, en grön stadsplanering, förstärkt internationalitet samt ökad deltagande demokrati hör till mina politiska intresseområden.

Namn: Theo Kallström
Födelseår: 1996
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Pol.kand
E-post: kallstromtheo@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Våra skolor bör vara trygga och mångsidiga inlärningsmiljöer för barnen, som utgör inte bara staden, utan hela landets framtid. En satsning på högklassiga klassrum, skolmaterial och skolpersonal är en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla världens bästa utbildningsystem.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Med allt högre prestationskrav och med högre levnadskostnader riskerar flera unga studerande att bli ensamma med sina bekymmer och utmaningar. Vi bör satsa på en flexibel, högklassig och välfungerande social- och hälsovård för ungdomar, där i synnerhet socialvårdens betydelse understryks.

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

En förutsättning för fortsatt ekonomisk utveckling och befolkningsökning är en förstärkt invandring, men för att invandringen ska fundera behövs en tydlig och konkret integrationsplan. Vi måste kunna integrera flyktingar och asylsökande snabbt och effektivt för att få dem in i arbetslivet som fungerande medborgare.

Läs mer i vårt valprogram ›