Petteri Kaleva

140

"Samarbete, vi ska hålla alla med och göra kommunen trivsammare för alla"

Hej! Jag är 58 år, frånskild, har 4 fullvuxna barn, är moffa för 2 barnbarn och har jobbat i 34 år som ämbetsman, därav 31 år som ekonomichef eller ekonomidirektör inom brottspåföljdsmyndigheten. Vi i Finland får vara glada med det samhället som vi lyckats bygga upp. Det bygger på såna värden som demokrati, ett liberalt samhälle och samarbete. Men det är ingen självklarhet att den goda utvecklingen fortsätter om vi inte aktivt arbetar för det. Då krävs det att värdesättningen är på rätt spår och samarbete mellan alla som bär ansvar.

Namn: Petteri Kaleva
Födelseår: 1962
Kommun: Tavastehus
Hemort: Tavastehus
Titel: Ekonomichef

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

En välmående kommuninvånare är det viktigaste temat. Det innebär allt annat. För att närma sig detta måste alla andra frågor helst vara i balans, såväl ekonomin, skolning, social- och hälsovård, idrott och kultur som ungas välmående och trivsam, hälsosam och hållbart utvecklad miljö.

Läs mer i vårt valprogram ›

Världens barnvänligaste land

Vår framtid ligger i barnen och de unga. Det är ytterst vikigt att det även i framtiden ses som ett privilegium att vara född i Finland och gärna även i Tavastehus!

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Välskött ekonomi och näringsliv ger förutsättningar att utveckla allt annat som är viktigt.

Läs mer i vårt valprogram ›