Kaled Hegli

597

"Lagom är bäst för samhälle och hem! Just right! "Lagomly" is good for home and society!"

En mångkulturell entreprenör. Politiskt är jag mest bekymrad över vårt samhälls välbefinnande, hälsa och miljö.

Namn: Kaled Hegli
Kommun: Esbo
E-post: hegli.k@gmail.com
Tel: 0406804952
www: https://lagomly.xyz/blog

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

”Barnen är vår framtid”. De små behöver brådskande mera resurser för skolor, eftisverksamhet, hobbier och sport. Det lilla vi satsar på barnen nu påverkar framtiden stort. Vi vill inte ha små eller större barn som ”försvinner”.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

”Aktiva och friska seniorer” är vår ryggrad i ett tryggt samhälle. Det behövs program som ”farfar i skolan”, att mentorera äldre immigranter och företagare. De äldre är en resurs som har en enorm potential.

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

”Positiv integration”. Vi behöver bättre integrationsprogram på finska, svenska och engelska för att hjälpa inflyttare att hitta sin plats i samhället och på marknaden. Alla immigranter måste få en chans. Vi klarar inte vårt befolkningsläge utan aktiv immigration och integration.

Läs mer i vårt valprogram ›