Ville Käldström

49

"Var ett snille - rösta Ville! "

Jag är en 29-årig ivrig och ung man, som ursprungligen är hemma från Jakobstad i Österbotten. Till utbildningen är jag politices magister från Åbo Akademi, utexaminerad år 2017. I Åbo har jag bott snart i 10 år och jag vill vara med och bygga för en bättre morgondag i vår vackra stad. Till karaktären är jag mycket ambitiös och målmedveten. Jag vill hela tiden utveckla mitt eget kunnande och följer ständigt med vad som händer runt om oss, i riket och i världen. Åbo är en trevlig stad att bo i – hoppas du också känner så.

Namn: Ville Käldström
Födelseår: 1992
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Sakkunnig, arbetsförmedling, sjöfart
E-post: ville.kaldstrom@multi.fi
www: https://villekaldstromrkp.blogi.net/blog/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Idrott och motion

Idrotten har sedan barndomen varit en viktig sak för mig, kanske till och med den viktigaste. Genom idrotten växer lagandan, den sociala interaktionen och framför allt är idrotten så enormt viktig för orken och människokroppen.

Det finns för tillfället ett gott utbud av idrottsmöjligheter, men mindre föreningar får inte glömmas bort. Det bör även finnas turer för dem till ett vettigt pris.

Motionsmöjligheterna bör ständigt utvecklas och det skall vara möjligt att nå den absoluta världseliten från Åbo.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Åbo bör eftersträva att vara en attraktiv stad att arbeta och bo i. Det bör utredas ifall dagens utbildningar i vår stad motsvarar företagens behov av arbetskraft. Precisionsutbildningar kunde vara en lösning. En annan kunde vara att ännu bättre få med invandrarna i arbetslivet.

Det vore skäl att diskutera om välmående på arbetsplatsen. Det krävs en attitydförändring, för att folk skall orka och vilja vara längre med i arbetslivet.

Diskussionen om välmående bör startas redan inom småbarnspedagofiken. Åbo bör eftersträva att vara med i förebyggande åtgärder (idrott, kultur, teater, musik, seniorer osv.).

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

Det finns inget utrymme för rasism. Kommunen och staten skall kunna bemöta invandrarnas servicebehov, oberoende om det är frågan om asylsökanden, kvotflyktingar eller arbetsbaserad invandring.

Kommunen och människorna i den bör ta väl hand om invandrarna och få dem in i arbetslivet och sociala gemenskapen.

Det krävs en större satsning på integrationsutbildning, inkluderat språkutbildning och yrkesutbildning - det är grundpelare i en lyckad integration.

Läs mer i vårt valprogram ›