Kaj Smeds

113

Jag är gift och utbildad maskiningenjör. Jag har varit föreningsaktiv sedan 60-talet. För tillfället är jag ordförande för Sfp i Östra Vasa (Gamla Vasa med omnejd) samt vice ordförande i Solifer club Finland (campingförening för hela Finland.

Namn: Kaj Smeds
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa, Höstves