Kaj Lindqvist

43

"Jag har fungerat som kommunstyrelsens ordförande och vill fortsätta arbeta för att Sibbo ska vara en trivsam och trygg boningsort som erbjuder god service. Vi ska se till att vår ekonomi är i skick – detta är en förutsättning för bra äldreomsorg, hälsovård, skola, dagvård och fritidsmöjligheter. Vill tillåta mer byggande också i byarna. "

Pensionär och tidigare anställd på Finlands Kommunförbund – känner lagstiftningen som berör kommunerna.
Utbildning: socionom och pol.kand. Familj: fru och två vuxna barn och ett barnbarn.
Fritidsintressen: natur och fotboll. Hem från Box och bor nu i Nickby.
ERFARENHET, KUNSKAP, OMSORG

Namn: Kaj Lindqvist
Födelseår: 1953
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo - Sipoo
Titel: Pensionär, socionom, pol.kand.
E-post: kaj.lindqvist@sipoo.fi
Tel: +358500703116

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Jag vill arbeta för
- att befolkningstillväxten också i framtiden är balanserad
- att kommunens generalplan förnyas som tillåter mer byggande i byarna
- att i första hand egnahemsområden planeras och att då också behovet av friluftsleder beaktas
- trygga och smidiga trafiklösningar, samt att lättrafikled byggs mellan Nickby och Söderkulla

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Jag vill arbeta för
- att vår ekonomi är i skick – detta är en förutsättning för bra äldreomsorg, hälsovård, skola, dagvård och fritidsmöjligheter
- att kommunal- och fastighetsskatten, vatten- och avloppstaxor och el-avgifter inte behöver höjas
- att kommunen fortsättningsvis utvecklar samarbetet med företagare, föreningar och organisationer
- flera företagsetableringar och affärslokaliteter

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Jag vill arbeta för
- att Sibbo ska vara en trivsam och trygg boningsort som erbjuder god service.
- att närservicen inom social- och hälsovården utvecklas också efter det att ansvaret överförs till landskapet 2023. Sibbo ska ha hälsocentraler i framtiden såväl i Nickby som Söderkulla
- att byskolorna ska kunna fortsätta och att planeringen av Söderkulla skola fortsätter
- att kommunen tar väl hand om sin personal och att samarbetet med invånarna fungerar bra.

Läs mer i vårt valprogram ›