Johanna Juthborg

19

"Ett medmänskligt samhälle och ett livskraftigt och enat Korsnäs!"

Jag är utbildad både inom social- och hälsovården och det är just det som ligger mig varmt om hjärtat. Därför har samhället-politik varit intressant för mig och jag vill jobba för ett hållbart och medmänskligt samhälle. Jag värnar om och strävar mot ett samhälle där enskilda människor uppskattas och värdesätts som den viktiga länk vi var och en utgör oavsätt bakgrund, resurser och förutsättningar.

Jag skulle beskriva mig som öppensinnad, medmänsklig och jordnära.

Namn: Johanna Juthborg
Födelseår: 1975
Kommun: Korsnäs
Hemort: Korsnäs
Titel: Närvårdare, socionom
E-post: jjuthborg@gmail.com
Tel: 044-2977136
Medlem i :

Viktiga politiska frågor