Ellinor Juth

684

Liberal och aktiv feminist.
Jag jobbar med utbildningspolitik och bevakning av ungas intressen och rättigheter. Ordförande för Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott och engagerad i internationell politik.
Frihet under ansvar.

Jag har en kandidatexamen i pedagogik och välfärdsstudier och studerar statskunskap och förvaltning på magisternivå. Föreningsaktiv och politiskt engagerad. Flera års arbetserfarenhet inom politik och förbundsverksamhet.

Namn: Ellinor Juth
Födelseår: 1993
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Verksamhersledare, pedagogie kandidat
E-post: ellinorjuth@gmail.com
Tel: 0503545951
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Ett jämställt samhälle är en förutsättning för en hållbar utveckling. Det är bevisat att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. För mig är jämställdhet inte bara jämställdhet mellan könen utan jämlikhet där alla människor är lika värda och ska ha samma möjligheter. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Vi måste aktivt motverka alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor som drabbar såväl individer som hela samhället. Jämlikhet ska råda för samtliga samtliga, det oberoende av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, sexuell läggning, språk, religion eller övertygelse, hälsotillstånd, funktionsvariation eller en annan personrelaterad orsak.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Alla ska ha lika möjligheter till hög kvalitativ utbildning oberoende av socioekonomisk ställning, bakgrund och boningsort. Förutom en bred allmänbildning ska studerande gå kompetenser och kunnande som behövs i dagens och framtidens samhälle. Likabehandling ska vara en ledande värdering i skolan. Diversitet och mångfald berikar och ger såväl studerande som lärare möjlighet till nya perspektiv. Skolan ska vara en trygg och trivsam plats för alla, det ska råda nolltolerans mot mobbning, trakasserier och diskriminering. Skolan ska vara aktivt inkluderande där alla är sedda och hörda och det ska finnas reella påverkningsmöjligheter för elever och studerande. För att förebygga marginalisering ska skolan erbjuda heltäckande tjänster, resurser måste satsas på det förebyggande arbetet som studiehandledning och elev- och studerandehälsovård.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Samhället har ett ansvar för att ta hand om miljön och klimatet. Vi behöver jobba för hållbar utveckling, en hållbar utvecklingen tillgodoser människors behov utan att frånta kommande generationers möjlighet att tillgodose sina egna behov. Helsingfors bör föregå med gott exempel för en hållbar livsstil där man är medveten om de resurser som finns att tillgå och använder dem varsamt samt jobbar för och stöder nya innovationer.

Läs mer i vårt valprogram ›