Dick Jungerstam

83

"Jobbar för en jämlik behandling av berörda parter"

Född i Sverige men familjen flyttade till Vasa då jag var 6 mån gammal. Har alltid bott i Vasa, studerat och jobbat här också.
Lever nu som pensionerad fastighetschef / byggmästare.

Namn: Dick Jungerstam
Födelseår: 1952
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Byggmästare / Fastighetschef
E-post: dick.jungerstam@netikka.fi
Tel: +35850 336 1700