Julian Garner

18

"LIFE IS LOCAL!"

Jag har vuxit upp i London men bott största delen av mitt vuxna liv i Norden. År 1998 flyttade jag från Norge till Finland och bosatte mig i Fiskars med min finsk-brittiska familj. Här fortsatte jag mitt jobb som dramatiker, regissör, lärare och kulturentreprenör. Sedan jag grundade CulturaMobila r.f 2004 har jag på ett fruktbart sätt kunnat kombinera arbetet med samhällskonst i små samhällen med professionellt teaterarbete i större kulturella sammanhang så som Helsingfors, Edinburgh, Budapest, Toronto och London. I mitt arbete ingår mycket resande vilket jag gillar, men jag ser alltid fram emot att komma hem till Västnyland där jag har bott längre och levt lyckligare än någon annanstans.
Kultur innebär för mig mycket mera än olika konstformer. Kultur inkluderar attityder, värderingar, målsättningar och hur man skapar möjligheter för en grupp eller ett samhälle. Kulturen reflekteras i vad vi äter, våra samtalsämnen, hur vi klär oss, hur vi leker, vår företagsamhet, hur vi förvaltar vårt samhälle, hur vi uppfostrar barn och tar hand om våra äldre. Med andra ord hur vi utformar våra berättelser och gör politik. En sund kultur beaktar och lyssnar på alla i samhället oberoende av ställning, intressen och erfarenheter. En sund kultur strävar till insikt och förståelse utan förutbestämda åsikter.
Det här är mitt perspektiv och det jag vill arbeta för som kandidat i kommunalvalet 2021. Jag tror att min 40-åriga erfarenhet av att samarbeta med personer med olika bakgrund gör mig väl rustad att på ett meningsfullt sätt arbeta politiskt för att utveckla vår samälle.

Namn: Julian Garner
Födelseår: 1956
Kommun: Raseborg
Hemort: Fiskars, Raseborg
E-post: juliangarner56@gmail.com
Tel: +358407209345

Viktiga politiska frågor