Juhana Laine

67

"S:t Karins bör vara tilldragande för olika företag att växa och utvecklas. Livskraftiga företag skapar S:t Karins tillagt värde, arbetsplatser och välbefinnande. Lagstadgade tjänster ska säkerställas för alla S:t Karinsborna som behöver dem, och jag lägger särskilt stor vikt vid barns och ungdomars välbefinnande."

49-år gammal familjefar från Voivala med hustru och två döttrar i högstadieåldern. Jag jobbar som Key Account Manager i näringslivet.
Till mina fritidsaktiviteter tillhör stugliv, stödjande av mina barns fritidsaktiviteter och hålla på med liv och rörelse med hunden.

Namn: Juhana Laine
Födelseår: 1971
Kommun: S:t Karins
Hemort: St Karins
Titel: Key account manager

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Vi bör erbjuda barn och ungdomar en trivsam daghem- och skolmiljö, som stöder lärandet och främjar välbefinnandet

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

För alla åldersgrupper bör det finnas tillräckliga och mångsidiga möjligheter till motion och meningsfull hobbyverksamhet. Lekparkerna, utomhusrutterna, grönområderna och idrtottsanläggningarna bör vara trygga och lätt att nå.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Vi bör garantera villkoren till investering och företagandet. Zonindelning och markvävdning bör stödja nystartande företag. Livskraftiga företag skapar staden tillägt värde, arbetsplatser och välbefinnande.

Läs mer i vårt valprogram ›