Josephine Frimodig

64

"Jag vill jobba för att barnen skall ha en trygg skolgång och för att lärarna ges förutsättningar för att koncentrera sig på sitt jobb. Vi måste i god tid sätta in meningsfulla aktiviteter för att stödja de ungas välmående. Andra frågor jag brinner för är naturen och närproducerat. Jag önskar att mina barn får växa upp i en miljö som grönskar och att entreprenörer skall ha möjlighet att verka och producera i den egna hemkommunen. Dessutom vill jag att åldringsvården skall vara värdig och ge den bästa möjliga service för dem som byggt upp samhället före oss. För en mera tolerant värld för våra barn. "

Hej! Mitt namn är Josephine Frimodig och jag är en 36-årig trebarnsmamma, hemma från Evitskog i Kyrkslätt. Är utbildad lektor i historia och samhällslära men är tjänstledig och slutför mina klasslärarstudier detta läsår. Eftersom barn och ungdomar ligger nära hjärtat har jag engagerat mig i Sjökulla Hem och Skola samt i Evitskogs Ungdomsförening.

På fritiden gillar jag att röra på mig i naturen (där jag tittar på djurspår och vad min viltkamera fångat på bild), att odla i mitt växthus, spela piano, sjunga och dansa med mina barn.

Till framtidsdrömmarna hör att bygga ett hönshus och få grönskande äppelträd! På det större planet önskar jag att alla barn får gå i en frisk skola, ha en trygg skolväg och få all form av stöd och hjälp som kan tänkas behövas på vägen från daghem tills de är utexaminerade från grundskolan.

Namn: Josephine Frimodig
Födelseår: 1984
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Evitskog
Titel: Filosofie magister i humanistiska ämnen (lektor i historia och samhällslära)
E-post: Josephine.frimodig@gmail.com
www: https://josephinefrimodig.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Barnen spenderar en stor del i daghem/skola och därför är det viktigt vi alla jobbar för att skolorna skall få resurser i form av skolgångsbiträden, mindre grupper och kuratorer/psykologer. Personligen känns det som om det under mina 10 år i branschen bara kommit till pappersarbete och mindre tid för att finnas där för barnen utöver lektionstid. Det är inte personalens fel utan besparingarna som gjorts. Det finns allt fler unga som mår sämre än någonsin tidigare och därför är det väldigt viktigt pengar och resurser finns till skolorna för att förebygga en större framtida katastrof.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Det är ens härlig känsla att få äta grönsaker ur egen trädgård, plocka nyvärvat ägg från hönshus eller äta älg som grannen nyss fällt. Jag stöder lokal produktion och önskar att företagare får förutsättningar för att verka i egen kommun. Däremot är det lika viktigt vi konsumenter köper eller använder tjänsterna som erbjuds

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

De ungas välmående måste åtgärdas genom meningsfulla aktiviteter för alla åldrar. Det måste finnas tillräckligt med kuratorer och psykologer i skolorna och lärarna måste få mer rättigheter för att ingripa och hjälpa unga som mår dåligt. Här kommer vi att ha mycket att jobba på efter året med covid-19, då de ungas välmående är sämre än någonsin tidigare.

Läs mer i vårt valprogram ›