Jonna Sahala

49

"I en kommun som sköts hållbart vill vi gärna leva och bo"

Mitt namn är Jonna Sahala och jag ställer upp i kommunalvalet för att jag vill fullfölja min tanke om att alla som bara kan borde engagera sig och bidra till skötseln av gemensamma frågor. Sedan 2008 bor jag i Billnäs men redan från barnsben har jag tillbringat somrarna i skärgården utanför Ekenäs. En för alla trygg och hållbar närmiljö är viktig för mig och helst ska vi sköta den tillsammans. Jag vill vara med och utveckla Raseborg så att vår kommun sköts på ett hållbart sätt och är attraktiv för alla sina invånare, både nuvarande och kommande.
Till min utbildning är jag socionom från Soc och kom och statsvetare från HU. Min vuxna arbetsstig har främst gått fram i många olika organisationer men jag har också erfarenhet från statsförvaltningen.
På min fritid promenerar jag med hunden, läser och sköter trädgårdsland och vår gamla gårdsmiljö.

Namn: Jonna Sahala
Födelseår: 1971
Kommun: Raseborg
Hemort: Billnäs
Titel: verksamhetsledare, pol.mag.
E-post: jonnasahala@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Välskött ekonomi och förvaltning möjliggör stabilt arbete med det som är viktigt i en kommun, arbetet med och för människor och miljö. Genomskinliga och välorganiserade processer som leds värdebaserat ökar tilliten och gör det möjligt för invånarna att bidra. Jag tänker att en hållbart skött förvaltning frigör energi till det utvecklingsarbete som är allt viktigare i alla organisationer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninvånare trivs där de lever och bor och möjliggör att möjligast många kan och vill engagera sig för den egna närmiljön. För att må bra behövs social gemenskap, en trygg omgivning och framtidstro, förutom mat på bordet och fungerande närtjänster. Jag tror att ett mångsidigt och inkluderande föreningsliv och platser där invånarna kan samlas och träffas kan förebygga många utmaningar som vi upplever i vårt samhälle idag.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Ungas välmående speglar hur bra vi lyckas sköta samhällets basfunktioner. Unga människor behöver trygga strukturer som stöder dem att växa upp och hitta sin plats i en allt mer fragmenterad värld. Unga behöver veta att de har tillgång till service som är anpassad för dem och att det finns vuxna som har kompetens att stöda dem i olika utmaningar. Många unga mår bra men de som inte gör det behöver nås och jag tror att vi behöver mer satsningar på uppsökande ungdomsarbete för att inte tappa en del av våra unga.

Läs mer i vårt valprogram ›