Johnny Nynäs

11

"Olika typer av fritidssysselsättning är en av de bästa investeringarna "

En 43 åring som bor i Eugmo, gift med Ulrika och vi har sju barn. Har jobbat som ventilationsmontör vid Koskela i 23 år. Trivs utomhus eller med någon bok och sommartid allra helst vid villan.

Namn: Johnny Nynäs
Födelseår: 1977
Kommun: Larsmo
Hemort: Larsmo
Titel: Ventilationsmontör
E-post: johnny.nynas@gmail.com
Tel: 0505467094