Johnny Franzén

11

Jag är en trebarnspappa som bor i kyrkobyn, vi flyttade hit för ett par år sedan och har trivts. Jag har utbildat mig till ingenjör inom informationsteknik och arbetar som programmerare. På fritiden är jag med i frivilliga brandkåren.

Namn: Johnny Franzén
Kommun: Korsnäs
Hemort: Korsnäs

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

En levande landsbygd förverkligas om det finns arbetsplatser. Det ger oss inflyttare och intäkter till den kommunala kassan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Unga är kanske den grupp som lidit mest av koronarestriktionerna. Vi måste se till att alla får de stöd de behöver.

Läs mer i vårt valprogram ›