Johnny Blomqvist

4

"En livskraftig kommun med aktiviteter åt alla! Fortsätta utveckla idrottsparken samt även skapa övriga aktiviteter åt våra ungdomar!"

Jag är en 46-årig larsmobo som bor i Holm med min fru. Arbetar som arbetsledare på Snellmans köttförädling. Tycker om att ha med folk att göra och trivs när man utvecklar och får saker framåt tillsammans. På fritiden hittas jag ofta i skidspåret eller löpande längs någon vandringsled. En stor del av fritiden tillbringas också på sommarstugan.

Namn: Johnny Blomqvist
Födelseår: 1974
Kommun: Larsmo
Hemort: Larsmo
Titel: Arbetsledare / Ingenjör
E-post: johnny.blomqvist@snellman.fi
Tel: 0407567529

Viktiga politiska frågor

Idrott och motion

Idrott och motion är viktigt för vårt välbefinnande. Daglig motion gör att vi orkar med vardagen och mår bra! Vår fina idrottspark kan ännu göras mera attraktiv för larsmobor och andra!

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Skapaa förutsättningar att vi kan ge våra seniorer en värdig vardag i hemmet och även på seniorboendet! ( Tillräckligt med vårdare som har tid och möjlighet att vårda!)

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Gör en bra kommun ännu bättre! Skapa aktiviteter som passar åt alla åldersgrupper. speciellt våra ungdomar behöver få något att göra. En ungdomsgård med olika aktiviteter är något jag ser fram emot!

Läs mer i vårt valprogram ›