John Morelius

715

"Undervisningen samt små och medelstora företag skall stödjas, utan att vi tar till den alltför vanliga pumpa skatten upp metoden. "

Jag tog redan som ung inställningen till livet att utan egen erfarenhet om en sak är det omöjligt att föra kritik om den saken och ännu mindre göra bra beslut runt saken. Därmed har jag gjort mitt yttersta för att samla kunnande och erfarenhet. Jag har fungerat som utbildare, varit med i skolväsendet, haft mitt eget företag, sökt statligt stöd för utveckling av projekt och företag, köpt och sålt smått och stort. Varit med och misslyckats samt lyckats. Jag vet hur lätt det är att göra beslut och hur svårt det är att göra bra beslut.

Namn: John Morelius
Födelseår: 1985
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsinfors
Titel: Ingenjör

Viktiga politiska frågor