John Bergman

4

"Lova inte mera än du kan hålla, men håll det du har lovat!"

Hej,

Mitt förhållande med Grani började 1969 när jag som skrapabullen i familjen flyttade till det då splitternya höghuset på Stationsvägen 10. Huset ska nu rivas har jag förstått. Ingen mässingsplakett på väggen alltså…
Det var kort väg till samskolan där jag gick totalt åtta år, bla. i den röda gamla träbyggnaden, Ladan.

Tillsammans har vi trivats, staden och jag allt som allt över 42 år. När jag blev färdig från hanken och började jobba “på riktigt” ansåg jag nämligen att jag ville se hur livet ser ut i Helsingfors, Esbo, Kyrkslätt och till sist igen Esbo.

Innan vårt första barn föddes hade tanken om tillbakaflytt mognat nog. Jag ansåg då och anser fortfarande att Grankulla är ett idealiskt ställe för barnfamiljer. Granhult, Hagelstamska och GSS blev mycket bekanta i egenskap av dels förälder och dels ordförande för Hem och Skola. Därmed blev också skolkommittéarbetet bekant. Det bara kändes naturligt att engagera sig lite utöver det normala, precis som i Lyan. Vårt andra barn beslöt skriva studenten i Grani, precis som sin far gjorde endast “några” år tidigare...Borde ännu nämna att jag satt fyra år i Skolnämnden för några perioder sedan.

Som gammal scout lockades jag ännu i mogen ålder med i Grankulla Scoutkårs understödsförening, där jag efter 8 år gav ordförandeklubban åt en annan aktiv förälder. Uppdraget var inte direkt stressande, men man ska alltid kunna vara färdig att sluta när det är som roligast.

När jag som tioåring flyttade till Grani kan jag inte påstå att de gamla villorna skulle ha intresserat mig så värst mycket. Men det kan jag säga, att det fanns mycket mer av dem på den tiden och de utgjorde en naturlig del av stadsbilden. På fritiden hittar man mig med stor sannolikhet i ett hus byggt på 1910-talet nära Ekenäs, så man kan lätt räkna ut att jag hellre bevarar gammalt än river. Jag delar oron med många andra om hur allas vårt gemensamma stadscentrum, eller “byn” kommer att utvecklas. Till skillnad från många andra 70-tals offentliga byggnader anser jag inte alls att det nuvarande stadshuset är oestetiskt. Jag är alltså inte övertygad om Ormhuskonceptets förträfflighet.

Jag har egentligen inte tidigare insett att det till och med i vår lilla stad finns olika stadsdelar med helt olika särdrag. Just nu är det ingen större idé för mig att köpa pizzan från automaten uppe vid sportplan när jag inte längre bor några hundra meter ifrån den. Att bo endast ett stenkast från stationsbyggnaden är en stor fördel kan jag meddela.

Nere i byn har vi andra utmaningar än längre bort, på norra sidan av järnvägen. Som ordförande i husbolaget har jag vissa förväntningar på stadens servicenivå. Jag är t.ex. mycket tacksam över att staden fick ordning på parkeringskaoset.

Det mångsidiga utbudet av toppenrestauranger nere i byn är faktiskt imponerande, likaså är det superbt att kunna välja mellan tre fina matbutiker för att inte tala om Max Fiskhandel, eller det statliga vinmonopolet eller apoteket eller caféerna. Jag väntar fortfarande på att Lähellä Deli ska hitta ett nytt hem. Att “köpa inhemskt” betyder i mindre skala att man ska handla lokalt, i Grani!

Nu är jag beredd att låta väljarna avgöra om jag är rätt person att jobba för staden i ett större sammanhang. Jag är färdig att jobba hårt för trivseln i Grankulla. I det begreppet ingår enligt min definition och mina värderingar skolväsendet, byggnadsbeståndet och infrastrukturen men också ett attraktivt skatteöre.

Vi ska alla kunna trivas och staden ska kunna locka mera invånare. Inkluderat i begreppet “trivsel” räknar jag också kulturevenemang som en naturlig beståndsdel, samt de mångsidiga möjligheterna till meningsfylld motion för enskilda individer,men också för framgångsrik lagsport, vare sig det sker utomhus eller inne i en idrottshall. Det ska vi kunna vara duktiga på också i framtiden.

Ekonomin är givetvis nära mitt hjärta, men den får inte vara den styrande faktorn i helheten utan en nödvändig partner. Vi står inför enorma utmaningar och då tänker jag närmast på stadsbanan och vårdreformen, som ju inte direkt är en kommunalpolitisk fråga, men som berör oss alla oberoende av ålder.

Till mina starka sidor hör förståelsen för helheten samt förmågan att se kopplingarna mellan till synes helt olika funktioner. Det gör det lättare att jobba för att allt flera ska gilla Grankulla lika mycket som jag.

Mitt motto? “Lova inte för mycket, men håll det du lovar.”
Det fungerar utmärkt i arbetslivet, så varför inte också inom kommunalpolitiken?

Mbh

John Bergman
Företagare, EM

Namn: John Bergman
Födelseår: 1958
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Företagare, EM
E-post: kj.bergman@kolumbus.fi
Tel: 0405393931