Johb Fritz Ekollo

69

"Låt oss lägga till mer värde när det gäller bidrag till framväxten och dynamiken i denna vackra stad Vasa."

Jag är doktorand vid universitetet i Vasa inom området för automationsteknik, med stor erfarenhet av forskningsbakgrund termisk och spektral bildanalys för diabetisk fot.
Dessutom är jag gift och har två barn.

Min fritid är full å ena sidan med familjen och passionen för musik och å andra sidan ett associativt liv.

Som alla invandrare färgade den passionerade drömmen med färger från mångfalden av kulturer som den fantastiska staden Vasa erbjuder. Integration och social framgång förblir pelarna i ett fredligt liv för att bidra dynamiskt till det aktiva livet i denna stad.

Namn: Johb Fritz Ekollo
Födelseår: 1979
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
E-post: johbfeko@outlook.com
Tel: 0449611533
www: https://www.johbfeko.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Denna sociala och kulturella öppenhet stöds av normen och idealet för ren jämlikhet inom skolan där vikten av sociala öden skulle ersättas av konkurrens och individens meriter kopplade till jämställdhet genom vårt sociala och kulturella ursprung som markerar vår färdväg. Således lika möjligheter för alla för en yrkeskarriär efter en fullgörande skolkarriär.

Läs mer i vårt valprogram ›