Harry Johansson

4

"Engagemang och samarbete är nyckeln till välmående och hållbar utvecklig."

Som nyinvald i Kervo stadsfullmäktige påbörjade jag 1984 arbetet för svensk dagvård och skola. Som skolfarfar har jag nu haft nöjet att uppleva den sprudlande entusiasmen och glädjen som råder bland de över hundra barnen och eleverna i Svenskbacka Skolas och Tollebo dagis. Nu hoppas jag att yngre krafter tar över ansvaret för att hålla det svenska kulturarvet levande i Kervo.

Namn: Harry Johansson
Födelseår: 1949
Kommun: Kervo
Hemort: Kervo
Titel: Pensionär
E-post: harry.eric.johansson@gmail.com
Tel: 0400512298

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Kervos grunduppgift är att skapa och upprätthålla goda förutsättningar för kervobornas välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Att motverka klimatförändringen är nödvändigt för att trygga barnens och barnbarnens välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Ett fungerande näringsliv skapar ekonomiska möjligheter för kommunen att sköta den lokala service som är grunden för invånarnas välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›